1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Wrocław i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów Stadionu Olimpijskiego i zdrowego stylu życia,
1.4. Promocja firmy IT Kontrakt jako generalnego sponsora biegu.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu IT jest stowarzyszenie Pro-Run Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”). Właścicielem marki, pomysłu i zleceniodawcą Biegu IT jest firma IT Kontrakt.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu IT, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest IT Kontrakt, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji Biegu IT.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu IT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl  

3. SPONSOR GENERALNY
IT Kontrakt – www.itkontrakt.pl

4. UCZESTNICY
Uczestnikiem Biegu IT może być każda pełnoletnia osoba związana zawodowo z branżą informatyczną. Weryfikacja branży, nastąpi podczas procesu rejestracji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 30.09.2017 (sobota), godzina 11:00
 • start i meta do biegu głównego znajduje się na terenie kopleksu Stadion Olimpijski, al. Paderewskiego 35. Na stadionie lekkoatletycznym AWF Wrocław.
 • biuro zawodów czynne od godziny 9:00 na starcie biegu oraz w przeddzień we wrocławskim biurze IT Kontrakt (budynek Sky Tower)

6. TRASA BIEGU

 • Dystans: 10 km, bez atestu.
 • Trasa biegowa to nawierzchnia szutrowego podłoża, idealnie nadającego się do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Wysokie drzewa zapewniają ochronę przed wiatrem i słońcem sprawiając, że bieg staje się lekki i przyjemny, a dobre oznakowanie terenu sprzyja mierzeniu tempa biegu i dobrej orientacji.
 • Nawierzchnia: szuter, leśne ścieżki zlokalizowane na terenie Stadionu Olimpijskiego i wałów odrzańskich
 • W biegu głównym na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minut
 • Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA
7.1 Klasyfikacja Open
7.2 Klasyfikacja drużynowa (4 osoby w drużynie. Drużyna może mieć więcej osób ale pod uwagę będą brane tylko cztery najlepsze czasy. Drużyny nie sa klasyfikowane ze względu na płeć.)
7.3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • K 20 od 18 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat 
 • M 20 od 18 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat 

8. POMIAR CZASU
8.1. W biegu "Bieg IT" będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
8.2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
8.3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 K+M, puchary/nagrody, drużyny 1-3.
9.2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
9.3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów. Ilość poszczególnych rozmiarów będzie uzależniona od procentowych szacunków zapisanych uczestników do 1.09.2017. Koszulki w poszczególnych rozmiarach będą wydawane wraz z pakietem startowym do wyczerpania zapasów.
9.3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
9.4. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz przebieralnie.
9.5. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania.
9.6. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY
10.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 23.09.2017 r. na stronie www.biegit.pl
10.2. Opłaty startowe indywidualne.

 • do 31.08 - 50 zł
 • do 30.09 - 60 zł

10.3. Zgłoszenia drużyn

 • do 30.09 - 4 osoby lub więcej 50zł/osoba

rejestrację każdego z zawodników należy wykonać poprzez formularz zapisów lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową (minimum4 osoby). W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze po jej otrzymaniu (nie przez DotPay). Faktury za wpłaty DotPay nie będą wystawiane. W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
10.4. W dniu zawodów zgłoszenia do biegu nie będą przyjmowane.
10.5. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30.
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 800 miejsc startowych.
10.8. Cegiełkę na bieg można opłacić online przez Dot Pay przy formularzu zapisów lub tradycyjnie na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wrocław.

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • 50-527 Wrocław, ul.J.W.Dawida 26/9
 • Nr konta: 44105015751000009080005508
 • W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę "Bieg IT"

10.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu miejsc startowych.

11. UCZESTNICTWO
11.1. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby związane z branżą IT.

11.2. Uczestnikiem biegu jest osoba która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę startową za bieg.
11.3. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.

11.4. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.5. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
11.6. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.7. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
11.8. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
11.9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. KONTAKT

 • zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyrektor biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy własnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW pożna wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE - PRZECZYTAJ.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.biegit.pl , www.itkontrakt.pl .
14.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
14.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
14.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
14.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

logo ITK

Partnerzy

logo ezviz

netcompny logo

PATRONAT

Computerworld logo

idg kolor

IT pro logo CMYK

 

REALIZACJA

 

Logo Pro Run jpg

 

 

Facebook

Nagrody w losowaniu

Wszyscy uczestnicy biegu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Jakich? Prezentujemy pierwsze z nich :) Śmiało możemy zapewnić, że jes...

Koszulka Bieg IT 2018

Znamy juz projekt tegorocznej koszulki. Biała, techniczna w fasonach damskim i męskim. Oto ich pełna dostępna rozmiarówka: ...

Let's do IT Warszawa

19 maja z inicjatywy firmy IT Kontrakt, branża IT  wystartują w Warszawskiej edycji Biegu IT na 10 km. Zapraszamy do udziału wszystkich, biegaj...

Rzut PC-em

Na biegu organizujemy imprezę towarzyszącą w postaci rzutu PC-em, "blaszakiem", "złomem" (niepotrzebne skreślić). Na czym będzie polegał i kto może ...

Wyniki - Warszawa 2017

To były prawdziwe emocje. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami biegu: Open Drużyny IT Kategorie Wiekowe Kobiety Open...

Bieg IT | Wrocław | Wyniki

Trzeci Bieg IT we Wrocławiu przeszedł do historii. Rekordowa liczba 593 osób ukończyła bieg, a wśród nich zwyciężyli obrońca tytułu z ...

Trasa Biegu IT - Wrocław

Start i meta biegu będą usytuowany na  terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Trasa biegu zostanie poprowadzona ulicami oraz ścieżkami wa...

Ubezpieczenie na Biegu IT

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. w zakresie ubezpieczenia dla sportowców. TU Europa ju...

Wyniki - Bieg IT Warszawa

Emocje sportowe i dobra zabawa na świeżym powietrzu. Kolejna edycja Biegu IT w Warszawie za nami. Zapraszamy do zapoznania się z WYNIKAMI biegu. Prz...

Bieg IT Warszawa 2015

Park Kultury w Powsinie po raz pierwszy gościł zawodników z branży IT na pierwszym Biegu IT w stolicy. Na starcie pojawiło się ponad trzysta ...

Bieg IT - Wrocław 2015

Piękna pogoda i sportowa rywalizacja. Tego mogliśmy doświadczyć w Parku Grabiszyńskim podczas Biegu IT. Bieg ten to jedyna taka impreza w kraju, gdz...

logo ITKPartnerzy      

pro run bieg it     netcompny logologo ezviz

Patroni

Computerworld logo idg kolor Maratony Polskie logo