BIEG IT w Poznaniu przeniesiony na jesień. Czekamy na nową datę biegu. Zapisy zostały wstrzymane.

I CEL

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Poznań i okolic,
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3. Promocja rekreacyjnych walorów rekreacyjnych INEA Stadionu miejskiego w Poznaniu i zdrowego stylu życia,
4. Promocja firmy IT Kontrakt jako generalnego sponsora biegu.

II ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu IT jest stowarzyszenie Pro-Run Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”). Właścicielem marki, pomysłu i zleceniodawcą Biegu IT jest firma IT Kontrakt.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu IT, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest IT Kontrakt, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji Biegu IT.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu IT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl.

III SPONSOR GENERALNY

IT Kontrakt – www.itkontrakt.pl

IV UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Biegu IT może być każda pełnoletnia osoba.

V TERMIN I MIEJSCE

 1. data: 10.06.2018 (niedziela), godzina 11:00 CZEKAMY NA NOWĄ DATĘ BIEGU
 2. start i meta do biegu głównego znajduje się na terenie INEA Stadionu w Poznaniu ul.
 3. biuro zawodów czynne od godziny 9:00 na starcie biegu.

VI DYSTANS I PORZĄDEK STARTU

 1. Bieg wystartuje równolegle na dystansach 10 km i sztafeta 4x2,5 km.
 2. Można wystartować na dystansie 10 km i w sztafecie 4x2,5 km jednak zawodniki taki musi wystartować na pierwszej zmianie.
 3. W biegu na 10 km klasyfikacja będzie wykonywana za pomocą czipu umieszczonego w numerze startowym.
 4. W klasyfikacji sztafety 4x 2,5 km klasyfikacja będzie dokonywana za pomocą czipu umieszczonego w pałeczce sztafetowej.
 5. Strefa zmian i strefa biegu na 10 km zostaną od siebie oddzielone tak aby zawodnicy biegnący na 10 km nie musieli przebiegać przez strefę zmian.

ZASADY SZTAFETY

 1. Obowiązuje osobny formularz zapisów na bieg sztafetowy.
 2. Miejsca w zmianach sztafetowych ustala sama drużyna.
 3. Obsadę sztafety ustala dana drużyna do momentu odbioru pakietu startowego.
 4. Organizator publikuje w wynikach nazwę drużyny sztafetowej, dane osób startujących w sztafecie nie są publikowane.
 5. Organizator nie dopuszcza możliwości startu w sztafecie przez niepełny skład drużyny np. przez 1,2 lub 3 osoby.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystans: 10 km (4 x pętla 2,5 km), bez atestu.
 2. Sztafeta 4x2,5 km taka sama jak przy dystansie 10 km.
 3. Trasa biegowa to nawierzchnia asfaltowa, idealnie nadającego się do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego.
 4. W biegu głównym na 10 km jak i w sztafecie obowiązuje limit czasowy: 90 minut
 5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

VII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja Open 10 km
 2. Klasyfikacja drużynowa sztafety 4x2,5 km - 4 najszybsze czasy. Drużyny są mieszane bez podziału na kobiety i mężczyzn.
 3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
 • K 20 od 18 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat 
 • M 20 od 18 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat 

VIII POMIAR CZASU

 1. W biegu "Bieg IT" będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 K+M, puchary/nagrody.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów. Ilość poszczególnych rozmiarów będzie uzależniona oda procentowych szacunków zapisanych uczestników do 01.05.2018. Koszulki w poszczególnych rozmiarach będą wydawane wraz z pakietem startowym do wyczerpania zapasów.
 4. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
 5. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz przebieralnie.
 6. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania (pętla 5 km).
 7. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY

 1. 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 6.06.2018 r. na stronie www.biegit.pl
 2. Opłaty startowe.
  - do 31.05 - 50 zł
  - do 06.06 - 60 zł
 3. Zgłoszenia drużyn sztafetowych
  - do 06.06 - 4 osoby lub więcej 50zł/osoba
 4. Rejestrację drużynową sztafety należy przez formularz zapisów. Dla firm wystawiamy fakturę VAT. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotom. W celu otrzymania faktury prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. W dniu zawodów zgłoszenia do biegu nie będą przyjmowane.
 6. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30.
 7. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 8. W biegu głównym przewidziany jest limit 800 miejsc startowych.
 9. Cegiełkę na bieg można opłacić online przez Dot Pay (tylko zgłoszenia indywidualne) przy formularzu zapisów lub tradycyjnie na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wrocław.

  - Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  - 50-527 Wrocław, ul.J.W.Dawida 26/9
  - Nr konta: 44105015751000009080005508
  - W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę "Bieg IT"

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu miejsc startowych.

XI UCZESTNICTWO

 1. W biegu może brać udział każdy powyżej 18 roku życia.
 2. Uczestnikiem biegu jest osoba która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę startową za bieg.
 3. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.
 4. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 5. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
 6. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 7. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 8. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
 9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XII KONTAKT

 • zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyrektor biegu: Jacek Jackowiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIII DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 7 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE - PRZECZYTAJ.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.biegit.pl , www.itkontrakt.pl .
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

logo ITK

Partnerzy

LOGO

logo ezviz

netcompny logo

PATRONAT

Computerworld logo

idg kolor

IT pro logo CMYK

 

REALIZACJA

 

Logo Pro Run jpg

 

 

logo ITKPartnerzy      

pro run bieg it     netcompny logologo ezviz LOGO

Patroni

Computerworld logo idg kolor Maratony Polskie logo